Com que la nostra naturalesa és del món de la pintura en general, podem oferir tot tipus de serveis al sector dels revestiments amb pintura, tant decorativa com industrial.
 

INTERIORS

Edificis, habitatges, oficines, naus industrials, comerços, botigues, col·legis, centres, etc.
Sempre amb la màxima qualitat als nostres Serveis i productes, analitzem i valorem amb el client i gràcies a la nostra extensa experiència, els millors dissenys per al pintat seguint rigorosament les més estrictes directives de les tendències actuals al sector de la decoració d'interiors.

En aquest apartat som capaços d´oferir el pintat d´interiors, selecció i col·locació de paper pintat, vinílic, etc., aplicació d´estucs d´alta decoració, col·locació de cornises i motllures decoratives, metal·litzats, etc., sempre utilitzant les noves tècniques i tecnologies.
 

SUPERFÍCIES VERTICALS

Al tractament de les façanes o altres elements d'obra apliquem sempre el sistema ideal a cada situació en concret, analitzant el problema existent i oferint la millor solució per a un acabat de qualitat i durador gràcies a l'aplicació dels productes de protecció HLG System. Un cop analitzada la situació, generalment seguim el procés següent:
 
  • Segons l'estat de la pintura existent, procedirem a eliminar-la mitjançant decapat amb aigua a pressió a alta temperatura i/o decapat manual mitjançant maquinària de vidre manuals.
  • Reparar i rejuntar les zones malmeses (cops, esquerdes, etc.) mitjançant massilles i resines especials d'alta qualitat per a una llarga durabilitat.
  • Pintar les superfícies amb els nostres productes per a superfícies exteriors, especial resistència exterior i òptima per a múltiples superfícies amb una capa de fons i una capa dʻacabat de color segons carta de colors.
  • Opcionalment, i per a una llarga durada, aplicarem el nostre sistema de protecció HLG System amb propietats antigraffiti, filtre U.V.per a una llarga durada dels colors, anticarbonatació, transpirable, antiadhesius, etc. El sistema HLG és aplicar una capa d'imprimació SL130 i una capa d'acabat SL650.
  • Podem aplicar els productes mitjançant brotxa i corró, pistola o airless.

Al món del recobriment exterior hi ha diversitat de materials i acabats, des del pintat típic d'una façana de ciment fins al tractament d'una façana de pedra protegida pel Departament de Patrimoni que cada ciutat posseeix. A HLG som experts i especialment curosos a l'hora de tractar un parament exterior. Tenim diferents tipus d'acabat depenent de la necessitat i/o normativa aplicable en cada cas en concret i multitud d'acabats: recobriment de façanes, productes hidrofugants/oleofugants, antigraffiti, antipolució, silicats, pliolite, decoratives, estucs, impermeabilitzacions, tractament de fustes, etc. Podeu contactar amb el nostre servei tècnic per a més informació.
 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES

A causa de la baixa qualitat dels productes i sistemes utilitzats normalment a les aplicacions de pintura sobre elements metàl·lics, aquests ofereixen un deteriorament molt ràpid amb un desgast prematur dels colors, amb marques d'òxid i despreniments de pintures. Això fa que la imatge de l'element tractat es devaluï amb massa rapidesa. HLG System ofereix un nou sistema de llarga durada aplicant productes d'alta qualitat i amb acabats de qualitat, antigraffiti, filtre U.V., antiadhesius, auto neteja, etc.

El tractament d'aquestes superfícies requereix professionalitat i ús de productes adequats segons la localització del suport, estat actual en el moment de la intervenció, resistència química i mecànica exigida i/o recomanable, resistència especial als agents atmosfèrics segons aquesta zona, resistència al foc, etc. A HLG posseïm l'experiència i la professionalitat per donar solució en cada cas en concret analitzant tots els paràmetres necessaris segons el descrit anteriorment.
 

ALTRES SERVEIS

Lacat i envernissat de fusteria, finestres, (PVC, alumini, etc.), mobiliari, decapats de fusta i la seva recuperació, recuperació de fusta exterior (façanes, piscines, etc) i el tractament posterior, etc.

Solucionem la imatge corporativa mitjançant la substitució de vinils existents, reparació de cartelleria i logotips, restauració de cartells indicatius, col·loquem vinils antigraffiti, antiratllades, etc., sempre amb la màxima qualitat.