HLG SYSTEM és el primer sistema de protecció antigraffiti, antiadhesius, filtre U.V., entre d'altres, que s'aplica com una pintura i un cop aplicat té un efecte vidre. L'origen és japonès i espanyol i la seva naturalesa és inorgànica, no contamina. És, doncs, una protecció ecològica i sostenible.

Un cop la superfície està protegida, netejar-la és molt senzilla: únicament amb un drap, aigua freda amb baixa pressió, o utilitzant qualsevol producte a base d'alcohol. A més, pateix un desgast mínim durant el temps.

Gràcies a l'enorme experiència adquirida al món dels tractaments antigraffiti i de superfícies en general hem desenvolupat una filosofia d'actuació davant d'aquest problema, que ens permetrà estalviar molt en costos de manteniment.
 

1er Pas - Neteja

El nostre sistema de neteja està format per unes pautes molt marcades.

Després de més de més de 15 anys de vivència al camp del Graffiti hem desenvolupat aquest sistema únic gràcies a l'experiència adquirida. Aquest sistema, vapor sec a 180º + àrid, proporciona avantatges com el baix consum d'aigua, la utilització de productes ecològics respectuosos amb el medi ambient i la baixa generació de residus.

La maquinària que intervé en la neteja és 100% transportable, de fàcil ús i amb una gran capacitat dactuació, a més els residus que es produeixen són recollits per un aspirador de petites dimensions.

 
Neteja molt fàcil i ràpida
Amb pocs productes i mitjans
Rapidesa i sense molèsties
Estalvi de temps i diners
Respectuós amb el medi ambient
Rendible a curt termini


2n Pas - Protecció HLG System

El nostre sistema de protecció està compost per unes pautes molt marcades.

HLG SYSTEM és una protecció nano-teconològica tricomponent (de tres components), primer sistema antigrafit i antiadhesius, que s'aplica com una pintura.
 
 • Protecció ECOLÒGICA i SOSTENIBLE.
 • Naturalesa INORGÀNICA, que no contamina.
 • Aplicació = Efecte vidre.
 • Es pot aplicar a qualsevol tipus de superfície, sense alterar-la.
 • Transparent - Impermeable - Transpirable.
 • Evita l'envelliment de les superfícies gràcies al potent filtre UltraVioleta.
 • Senzill sistema de neteja.
 • Neteja: únicament amb un drap sec, aigua freda o amb baixa pressió, utilitzant qualsevol producte a base d'alcohol o els nostres productes especialment dissenyats per a aquest fi de la gamma Decagraf.
 • Permanent: pateix un desgast mínim, durant el temps.
 • Components del sistema de forma líquida.
 • Preveu i evita l'aparició de graffitis i adhesius.
 • Facilita la neteja i desinfecció de qualsevol superfície.
 • Forma una capa inorgànica que protegeix la intempèrie.
 

3er Pas - Manteniment

Tots els treballs de prevenció té la finalitat de proporcionar a molt curt termini manteniments senzills i totalment econòmics, emprant només mitjans bàsics i elementals de fàcil maneig i aplicació, s'eliminen per complet la utilització de productes químics agressius i productes abrasius, aconseguint així ser totalment respectuosos amb el medi ambient.

 
Manteniment
 
Senzill i econòmic
 
Amb mitjans molt bàsics i elementals
Sense productes químics agressius
Respectuós amb el medi ambient
Rendible a curt termini