Som conscients que la imatge de les Estacions de Servei experimenta un interès creixent a causa de les noves empreses que emprenen aquest tipus de negoci i l'ampliació o renovació d'Estacions de Servei antigues. Sabedors de la competència existent oferim als nostres clients una millora i manteniment de la seva imatge per mantenir la fidelitat dels clients.

Les estacions de servei s'embruten contínuament a causa dels vessaments de gasoil, gasolina i oli. A més, els raigs UV decoloren i fan malbé les superfícies i cartells; per tant cal millorar aquesta imatge ja que una Estació de Servei en perfecte estat és un reclam per als clients.
Així doncs, mantenir les estacions de servei en perfecte estat no és una tasca fàcil, ja que té un cost important de temps i diners. Nosaltres oferim un servei complet de neteja, protecció i manteniment de tots els elements de les estacions.

És per això que:

Perquè el manteniment de les estacions de servei sigui efectiu és important protegir les instal·lacions dels elements que les degraden comentats anteriorment.

Des de fa més de 15 anys, hem desenvolupat el sistema HLG SYSTEM: “la protecció inorgànica permanent”, en forma de cristall líquid, i que aplicada sobre l'acabat desitjat confereix a l'element protegit una nova particularitat que contraresta el seu envelliment prematur.

Amb aquest sistema s'aconsegueix un estalvi a repintar de forma periòdica els elements que més pateixen la degradació per aquests aspectes, de manera que, amb un cost mínim, l'Estació de Servei romandrà en perfecte estat.
 

Neteja

 
Fàcil
i ràpida
Amb vapor
sec
Utilització de poc producte
Desinfecció de superfície
Estalvi
de temps
Utilització dequips simples
 
Sense molèsties a clients
Ràpida
execució
Baix
cost


Pintat i protecció d'elements

HLG SYSTEM és una protecció nanotecnològica tricomponent. És un sistema antigraffiti i antiadhesius que s'aplica com una pintura. No contamina, és ecològica i sostenible. Aplicant el sistema HLG System obtindrem màxima resistencia als raigs ultraviolats, facilitat de neteja, resistencia química i mecànica, de manera que els elements de l'Estació de Servei obtindran una millor i més duradora imatge. A més, evitem el tancament de l'ES, treballem coordinant amb el client per no perdre la venda del dia a dia.

 
Protecció
inorgànica
Transparent
 
Impermeable
 
Transpirable
 
Filtra raigs UV
 
Efecte dissuasori
 
 
Reducció actes vandàlics
Facilita la neteja
 
Protecció de color
 
Antiòxid
 


Paviments

Neteja, preparació, recobriment i protecció.
 
  • Utilitzem els sistemes de recobriment de paviments més avantguardistes, preservant els sistemes actuals que tenen resultats òptims. Fusionem sistemes antics amb les noves tecnologies.
  • Netegem els paviments amb els sistemes habituals i apliquem vapor saturat a 180º quan cal, segons la resistència de la brutícia incrustada.
  • Utilitzem maquinària actual i no generem pols, els residus generats els gestionem de manera ecològica mitjançant els sistemes de reciclatge existents.
  • Analitzem els paràmetres i les necessitats en cada situació per aplicar la solució més adequada, eficaç i econòmica.
  • Podem regular la resistència química i mecànica, el nivell d'anti-lliscant, les combinacions de color (degradats, bicolors, efectes, imatge impresa, etc.)
  • Treballem conjuntament amb el client per evitar molestar el mínim possible el funcionament normal del seu negoci. No cal tancar l'establiment.

Impermeabilitzacions

A causa de l'envelliment dels edificis, naus industrials, arquetes, etc., hem desenvolupat un sistema per a la impermeabilització de tota mena de superfícies, tancs, sostres, terrasses, dipòsits, piscines, zones externes, etc., on les filtracions d'aigua són un problema.